×
Too much buffering?
We would suggest you to use Cloudflare DNS. Please click here for instruction.
Change server:
Sick of Myself (2022)

Sick of Myself (2022)

(7.3 / 71 votes)
Watch Trailer

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังฟรี เรื่อง Sick of Myself (2022)

เรื่องย่อ : Sick of Myself (2022) “จะทำยังไงเมื่อหัวใจของคุณไม่ยอมมูฟออน“ เรื่องราวของ ซิงเนอ กับ ธอมัส ที่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาอยู่ในช่วงเปราะบาง ในขณะที่อาชีพหน้าที่การงานของแฟนหนุ่มกำลังรุ่งเรืองแซงหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ ในฐานะศิลปิน ทำให้เธอคิดหาวิธีพยายามตอบโต้และกระชับความสัมพันธ์ด้วยการวางแผนชั่วร้ายที่จะใช้ “โรคกำเนิดใหม่” มาเป็นสิ่งเรียกร้องความสนใจ แต่กลายเป็นว่ามันมอบแรงดึงดูดจากทั้งสังคมมายังที่เธอ และมากกว่าผลลัพธ์ที่เธอได้คาดหวังไว้

  • Runtime
  • 97 min
  • Release Date
  • September 30, 2022
  • TMDb Rating
  • 7.3 / 71 votes
You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *