×
Too much buffering?
We would suggest you to use Cloudflare DNS. Please click here for instruction.
Change server:
Spiderhead (2022) สไปเดอร์เฮด

Spiderhead (2022) สไปเดอร์เฮด

(5.826 / 1,344 votes)
Watch Trailer

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังฟรี เรื่อง Spiderhead (2022) สไปเดอร์เฮด

Spiderhead (2022) สไปเดอร์เฮด นักโทษในเรือนจำล้ำสมัยเริ่มตั้งคำถามถึงจุดประสงค์ของยาควบคุมอารมณ์ที่เขากำลังทดสอบอัจฉริยะทางเภสัชกรรม

เรื่องราวเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยที่นักโทษจะถูกเสนอให้เป็นอาสาทำการทดลองทางการแพทย์เพื่อแลกกับการลดโทษลง ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของยาใหม่ที่สามารถทำให้มนุษย์รู้สึกถึงความรักได้

  • Runtime
  • 106 min
  • MPAA
  • Release Date
  • June 17, 2022
  • TMDb Rating
  • 5.826 / 1,344 votes
You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *