×
Too much buffering?
We would suggest you to use Cloudflare DNS. Please click here for instruction.
Change server:
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) เต่านินจา โกลาหลกลายพันธุ์

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) เต่านินจา โกลา...

(7.42 / 232 votes)
Watch Trailer

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังฟรี เรื่อง Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) เต่านินจา โกลาหลกลายพันธุ์

เรื่องย่อ : Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) เต่านินจา โกลาหลกลายพันธุ์ หลังจากซ่อนตัวจากโลกมนุษย์อยู่หลายปี เหล่าพี่น้องเต่านินจาก็ชนะใจชาวนิวยอร์ได้และถูกยอมรับในฐานะวัยรุ่นธรรมดาจากวีรกรรมที่เคยทำไว้ เพื่อใหม่ของพวกเขาอย่า แอพริล โอนีล ก็ช่วยเหลือพวกเขาในการโค่นล้มกลุ่มอาชญากรชื่อกระฉ่อน แต่ไม่นานเท่าไหรนัก พวกเขาก็ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาอีกครั้ง เมื่อกองทัพกลายพันธุ์ถูกส่งมาจัดการพวกเขา

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *