×
Too much buffering?
We would suggest you to use Cloudflare DNS. Please click here for instruction.
Change server:
The Comeback (2023) เดือดร้อนให้หาลุงหัว

The Comeback (2023) เดือดร้อนให้หาลุงหัว

(3.5 / 2 votes)
Watch Trailer

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังฟรี เรื่อง The Comeback (2023) เดือดร้อนให้หาลุงหัว

The Comeback (2023) เดือดร้อนให้หาลุงหัว ลุงหัวซึ่งอาศัยอยู่ตามถนนสายเก่ามาหลายปีได้รับความนับถือจากเพื่อนบ้านและขายของเก่าเพื่อหาเลี้ยงชีพ “เดือดร้อนให้ตามหาลุงหัว” แทบจะกลายเป็นคติประจำใจของเพื่อนบ้านในละแวกนั้นแล้ว

เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสายเก่าจึงถูกบังคับให้รื้อถอนโดยแก๊งชิงหลงในท้องถิ่น ศพหกศพ หนังสือเดินทางเจ็ดเล่ม และปืน ถูกพบโดยบังเอิญภายในกำแพงร้านขายของเก่าของลุงหัว ทำให้ทุกคนตกตะลึง ทั้งหมดนี้ถูกมองเห็นโดยเฉาเฒ่าจรจัด… …ในขณะเดียวกัน ลุงฮัวก็ถูกตามล่าโดยองค์กรลึกลับที่นำโดยอาเจี๋ย ลุงฮัวคือใคร? ทุกอย่างเริ่มซับซ้อนและสับสน

 

  • Runtime
  • 108 min
  • MPAA
  • Release Date
  • July 21, 2023
  • TMDb Rating
  • 3.5 / 2 votes
You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *